#FriDela – 06.03.20

Cum peisajul digital este ?n continu? schimbare (chiar de la s?pt?man? la s?pt?man?) avem nevoie de un rezumat s?pt?manal care s? ne aduc? pe to?i la zi cu ce se mai ?ntampl? pe zona de digital. Tocmai de aceea, Adela ne prezint? la finalul fiec?rei vineri cele mai importante nout??i, sumar ce poart? numele de #FriDela.

S?pt?mana asta am vorbit despre:

?? Implementarea unei func?ii care permite blocarea mai multor utilizatori ?n acela?i timp, direct din sec?iunea din comentarii.

??????????? Util pentru persoanele cu comunita?i numeroase.

? Instagram ?ncearc? s? sorteze informa?iile false de cele adev?rate

?? Afi?eaz? link-uri c?tre Organiza?ia Mondial? a S?n?t??ii ?i Centrul pentru Controlul ?i Prevenirea Bolilor ?n momentul ?n care utilizatorii acceseaz? hashtag-uri legate de virus.

?? Implementarea modului Dark ?n Facebook!

?? Schimb?ri din punct de vedere vizual

?? Fundalul alb este ?nlocuit de un albastru-gradient

?? Sec?iuni individuale pentru fiecare ac?iune, ?nso?ite de notific?ri

?? Fake accounts tool remover

?? ?n anul 2018 au fost g?site aproximativ 88 milioane de profiluri false

?? ?mbun?t??irea tool-ului prin care aceste profiluri sunt detectate ?i ulterior ?terse

?? Sistemul analizeaz? nu doar activitatea utilizatorilor, dar si interac?iunile acestora

? Rezultate: ?n utlimul an, au fost dezactivate 6.6 miliarde de conturi

Messenger updates- for iOS

?? Eliminarea sec?iunii de Discover, reducand op?iunile de navigare in aplica?ie

Scopul: o interfa?? mai simpl? ?i clean

Motivul: navigare ?i ?nc?rcare mai rapid?

?n compara?ie cu ultima versiune, aceasta este de dou? ori mai rapid?.

?? Op?iunea de a transforma orice fotografie ?n format 3D, chiar dac? a fost editat?

Mark Zuckerberg declar? c?:

?? Va sprijini anun?urile organiza?iilor care depun eforturi pentru a ajuta regiunile afectate

?? Va bloca ?i conturile care ?ncearc? s? exploateze situa?ia ?ntr-un mod negativ

?? ?n aceast? s?pt?man?, LinkedIn a confirmat c? lucreaz? la propria versiune de Stories care va fi lansat? ?n curand.

????? ?n 2018- Student Voices: modalitatea prin care studen?ii din diferite universit??i au reu?it s? interac?ioneze ?i s? ??i ?mp?rt??easc? experien?ele.

116美女写真