#FriDela – 08.11.19

Cum peisajul digital este ?n continu? schimbare (chiar de la s?pt?man? la s?pt?man?) avem nevoie de un rezumat s?pt?manal care s? ne aduc? pe to?i la zi cu ce se mai ?ntampl? pe zona de digital. Tocmai de aceea, Adela ne prezint? la finalul fiec?rei vineri cele mai importante nout??i, sumar ce poart? numele de #FriDela.

S?pt?mana asta am vorbit despre:

Facebook News

? ?tiri din surse verificate
?? Feed personalizat ?n func?ie de interese
??? Sus?inerea jurnalismului ?i a articolelor
de calitate

Facebook Facial Recognition

?? Confirmarea indentit??ii printr-un selfie video

Instagram Event Invites Sticker

?? Promovarea facil? a evenimentelor prin oferirea detaliilor precum titlu, dat?, loca?ie
?? Reach c?tre noi audien?e
↗? ?mbun?t??irea engagementului
?? Consolidarea rela?iei cu utilizatorii

YouTube Redesign

?? Afi?area unui num?r mai mic de videoclipuri pe pagina principal?
?? Thumbnails-uri mari = mai multe informa?ii
?? Posibilitatea de a ad?uga titluri mai lungi
? Ad?ugarea ?n sec?iunea Vizioneaz? mai t?rziu direct de pe Desktop

Pinterest Business Profile

?? Expunerea brand-urilor c?tre utilizatori
??Cre?terea prezen?ei profesionale
?? Includerea videoclipurilor ca imagine de copert?

Pinterest Shop The Look

?? Maximizarea poten?ialului de cump?rare
?? Comercian?ii pot ad?uga max. 25 articole

Snap Chatter

?? Cele mai noi tendin?e
? Subiecte ?n trending
?? S?rb?tori na?ionale

116美女写真