Performance Marketing

Automatiz?m procesele de business ?i sc?dem costurile tale lunare, cu soft-uri inovative ?i cu o abordare eficienta reflectata in rezultate cuantificabile. Eliminam astfel etapele care consum? timp ?i energie pentru ca tu sa ai mai mult timp pentru a te concentra pe lucrurile care fac diferenta.

Audit ?i consultan??

Ai porni la drum f?r? s? ?tii ca?i kilometri te a?teapt? ?i care este cea mai eficient? rut?? Aventura este bun? pe micul ecran, nu ?n business planul afacerii tale.

Ridic?m capota site-ului t?u ?i facem o diagnoz? complex? a atuurilor care ??i pot da curaj ?i a dezavantajelor care te pot ?ncetini.

??i prezent?m un raport complet al campaniilor tale curente ?i al modului ?n care se mi?c? pia?a.

Lumin?m puternic calea site-ului t?u, pentru ca nicio schimbare de peisaj s? nu te ia prin surprindere, iar traficul mare s? devin? un motiv de satisfac?ie.

Cu sfaturi aplicate ?n materie de design, func?ionalitate, con?inut ?i clasificare ?n motoarele de c?utare, te preg?tim pentru rate de conversie ce vor redefini rela?ia dintre afacerea ta ?i clien?i.

Am lansat zeci de proiecte,
toate optimizate pentru #performan??!

Hai s? ne cunoa?tem

Facebook Ads

Ai intrat pe pia?? ?i cau?i reputa?ie? Cau?i s? dai un boost vanz?rilor care stagneaz?? Vrei s?-?i vezi aplica?ia instalat? pe fiecare smartphone? Tu ?tii cel mai bine care sunt planurile tale, iar noi avem uneltele potrivite pentru a-?i sus?ine ambi?ia. Prin reclame ce ?intesc zonele dinamice ale publicului de Facebook, cu engagement mare ?i cu rezultate palpabile, ??i dimension?m campania pentru maximum de poten?ial. R?mai ?n control deplin chiar ?i pe parcursul schimb?rilor operate ?n cea mai efervescent? re?ea social? ?i e?ti la curent ?n permanen?? cu rezultatele livrate de campania ta, ?n schimbul bugetului prev?zut.

LinkedIn Ads

?n lupta pentru lead-uri ?n domeniul B2B, ai nevoie de alia?i care s? ?tie ?n ce punct se fixeaz? ?inta: profesioni?tii. Exper?ii no?tri te ajut? s? converte?ti contactele din LinkedIn ?n parteneri de business. Cu informa?ii actualizate ?n permanen??, despre companii ?i despre profilul demografic vizate de acestea, avem uneltele potrivite pentru a crea ?i trimite ?n mod targetat mesajele potrivite. Livr?m un pachet de marketing eficace, ce va direc?iona audien?a relevant? c?tre site-ul companiei tale sau c?tre un landing page special creat.

Am lansat zeci de proiecte,
toate optimizate pentru #performan??!

Hai s? ne cunoa?tem

Bing Ads

?ntr-o lume dominat? de canale tradi?ionale, merit? s? te focusezi chiar ?i pe zonele care ?nc? mai au poten?ial de afirmare. Cu o concuren?? mai mic? decat Google Ads, dar totodat? cu un cost mai mic al click-urilor, Bing Ads este poarta ta c?tre o audien?? interna?ional? greu de neglijat. Speciali?tii no?tri cunosc bine profilul utilizatorilor Bing ?i sunt preg?ti?i s? calibreze mesajul companiei tale c?tre publicul ei predilect, indiferent de pia?a pe care o vizezi.

Waze Ads

Se spune c? nu e bine s? te aba?i din drumul t?u, dar ce-ar fi ca, pan? s? ajungi la destina?ie, s? descoperi oportunit??i la care nu te-ai fi gandit? Exact a?a func?ioneaz? modul ?n care Waze Ads le comunic? tuturor clien?ilor t?i mai multe decat simpla pozi?ie pe hart? a companiei tale. Suntem al?turi de tine, pentru a stabili ?mpreun? bugetul, durata ?i obiectivele campaniei tale desf??urate ?n cea mai mare aplica?ie de naviga?ie din lume. La finalul c?l?toriei, ??i punem la dispozi?ie rezultate relevante, ?n raport cu scopurile companiei.

Te-am convins? Hai s? ne cunoa?tem :)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
    Accesa?i acest link pentru vizualizarea Politicii de Confiden?ialitate
116美女写真